01-2

Oblasti služieb

Priemysel integrovaných obvodov
Nový energetický priemysel
Potravinársky a farmaceutický priemysel
Strojársky priemysel
Odvetvie plochých panelov
Priemysel prírodných vied
Verejný stavebný priemysel
Internetové dátové centrum (IDC)

02-3

Celý servis

Konzultácie a dizajn
inžiniersky manažment
Obstarávanie vybavenia
Obchodná logistika
Konštrukcia a inštalácia
Prevádzka a údržba